A campus for the education of Painting, Sculptor, Music, Dance, and Graphic communication.

यस ललितकला क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र २०८०/८१ मा BFA प्रथम वर्षमा चित्रकला, मुर्तिकला, ग्राफिक, सङ्गीतकला, तवला, नृत्य विषयमा भर्ना खुल्यो । २०८०भाद्र १० देखि भर्ना फारम वितरण भैरहेको सुचित गरिन्छ ।