सूचना

मितिः २०७८।०२।२५ 

ललितकला क्याम्पसका सबै तहका  विद्यार्थीहरुको असार १ गते देखि हुने अनलाइन कक्षाको लागि   Microsoft Teams Download गर्नुहोस अनि दिएको User ID and Password प्रयोग गरी लागिन गरी राख्नुस Orientation Time  मा जोडिन Join हुनुपर्ने छ 

You can get Free TUCL E-Resources from here

………………..

(डा रमेश पोखरेल)

क्याम्पस प्रमुख