Recent Notice

प्रथम वर्षका विद्यार्थीहरुको पठन-पाठन   तयारी सम्वन्धी सूचना 

मितिः २०७८।०१।१४

यस क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र ०७७/०७८ को लागि प्रथम वर्षमा भर्ना  भएका विद्यार्थी हरुको हालै बढ्दै गएको Covid का कारण  Microsoft मार्फत  Online Class  हुने भएकोले तयारीको  लागि सबै संग Laptap   अथवा Computur मा इन्टरनेट सहित व्यवस्था गर्नुहुन अनुरोध छ साथै कक्षामा सभागी हुनकोको लागि आबस्यक पर्ने  Microsoft Email र  password पठाउने व्यबस्थाको लागि केही विवरण चाहिने हुँदा यसै साथ दुई वटा   Link लिंक राखिएको छ  अनिबार्य रुपमा  कुनै एक लिंकबाट पुरा विवरण  भर्नुहोला र कोही भर्ना हुन बाँकी भएमा  लकडाउन हटेपछी सम्पर्क गर्नहुन सम्वन्धित सवैमा जानकारी सहित यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

आफ्नो  विवरण दिन याहाँ क्लिक गर्नुहोला Google link

अथवा

याहाँ क्लिक गर्नुहोला Microsoft link

………………..
(डा रमेश पोखरेल)
क्याम्पस प्रमुख

सूचना

मिति २०७७।१२।२३

Lalit Kala Research Journal प्रकाशन सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

यस क्याम्पसमा मिति २०७७।११।०९ को “शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्य समिति” को बैठकको निर्णय अनुसार अनुसन्धानात्मक लेखहरु प्रकाशन गर्न Lalit Kala Research Journal (Peer reviewed) नामक जर्नल प्रकाशित गर्ने भन्ने भएकोमा इच्छुक व्यक्तिहरुले मिति २०७८ वैशाख मसान्त भित्र joshidirghalc86@gmail.com मार्फत आफ्नो अनुसन्धानात्मक लेख APA 7th को ढाँचामा पठाउनहुन सूचित गरिन्छ । साथै उक्त जर्नलको ISSN, eISSN लिने र NepJOL मा दर्ता गर्ने निर्णय भएको समेत जानकारी गराइन्छ ।
नोटस् सम्वन्धित Reviewer ले प्रकाशन योग्य भनि सिफारिस गरेका लेखहरु मात्र प्रकाशित गरिने छन ।

डा. याम प्रसाद शर्मा
अध्यक्ष