Recent Notice

विद्यार्थीहरुको पठन-पाठन  सम्वन्धी सूचना 

मितिः २०७८।०२।१९

ललितकला क्याम्पसका सबै तहका  विद्यार्थीहरुको असार १ गते देखि हुने अनलाइन कक्षाको लागि पूर्व तयारी एबम online Orientation कक्षामा तपशिल अनुसार हुने जानकारी गराउदछु

प्रथम वर्षको जेष्ठ २५ गते ११.०० बजे विहान (0777401@lc.tu.edu.np)

दोश्रो वर्षको जेष्ठ २५ गते १.०० बजे दिउसो (0767401@lc.tu.edu.np)

तेश्रो वर्षको जेष्ठ २६ गते ११.०० बजे विहान (0757401@lc.tu.edu.np)

चौथो वर्षको जेष्ठ २६ गते १.०० बजे दिउसो (0747401@lc.tu.edu.np)

………………..
(डा रमेश पोखरेल)
क्याम्पस प्रमुख

सूचना

मिति २०७७।१२।२३

Lalit Kala Research Journal प्रकाशन सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

यस क्याम्पसमा मिति २०७७।११।०९ को “शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्य समिति” को बैठकको निर्णय अनुसार अनुसन्धानात्मक लेखहरु प्रकाशन गर्न Lalit Kala Research Journal (Peer reviewed) नामक जर्नल प्रकाशित गर्ने भन्ने भएकोमा इच्छुक व्यक्तिहरुले मिति २०७८ वैशाख मसान्त भित्र joshidirghalc86@gmail.com मार्फत आफ्नो अनुसन्धानात्मक लेख APA 7th को ढाँचामा पठाउनहुन सूचित गरिन्छ । साथै उक्त जर्नलको ISSN, eISSN लिने र NepJOL मा दर्ता गर्ने निर्णय भएको समेत जानकारी गराइन्छ ।
नोटस् सम्वन्धित Reviewer ले प्रकाशन योग्य भनि सिफारिस गरेका लेखहरु मात्र प्रकाशित गरिने छन ।

डा. याम प्रसाद शर्मा
अध्यक्ष