Guideline

Lalit Kala Research Journal प्रकाशन सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

यस क्याम्पसमा मिति २०७७।११।०९ को “शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्य समिति” को बैठकको निर्णय अनुसार अनुसन्धानात्मक लेखहरु प्रकाशन गर्न Lalit Kala Research Journal (Peer reviewed) नामक जर्नल प्रकाशित गर्ने भन्ने भएकोमा इच्छुक व्यक्तिहरुले मिति २०७८ वैशाख मसान्त भित्र joshidirghalc86@gmail.com मार्फत आफ्नो अनुसन्धानात्मक लेख APA 7th को ढाँचामा पठाउनहुन सूचित गरिन्छ । साथै उक्त जर्नलको ISSN, eISSN लिने र NepJOL मा दर्ता गर्ने निर्णय भएको समेत जानकारी गराइन्छ ।
नोटस् सम्वन्धित Reviewer ले प्रकाशन योग्य भनि सिफारिस गरेका लेखहरु मात्र प्रकाशित गरिने छन ।

डा. याम प्रसाद शर्मा
अध्यक्ष