Entrance

यस ललितकला क्याम्पसमा BFA 1st year चित्र , मुर्ति , ग्राफिक तथा संगीत का बिभिन्न विधामा भर्ना सम्बन्धमा शैक्षिक सत्र ०७७ /०७८ को लागि लिईएको प्रवेश परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ । साथै आफ्नो सक्कल प्रमाण पत्र सहित नेपाल बैंक लिमिटेड को चल्ती खाता २१७००१००१९२४७६०००००१ (21700100192476000001) नम्बरमा भर्ना शुल्क वापत रु‍ २१००० (एकाइस हजार) रुपैया जम्मा गरेको बैंक भौचर सहित मिति २०७७ चैत्र १५ गते देखि चैत्र मसान्त सम्म क्याम्पसमा भर्ना भइ सक्नुहुन हुन सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ। साथै पठन पाठन सम्बन्धि सूचना पछी प्रकाशन गरिने छ ।