जेहन्दार छात्रवृत्ति तथा मासिक शुल्क छुटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

छात्रवृत्तिको सुबिधा लिन सम्बन्धित विद्यार्थी ले आफ्नो परिचय पत्र र सम्बन्धित तहमा भर्ना भएको बिल सहित क्याम्पसको आर्थिक प्रशाशन शाखामा सम्पर्क गर्न हुन पनि जानकारी गराइन्छ छात्रवृत्तिको सुबिधा लिन सम्बन्धित विद्यार्थी ले आफ्नो परिचय पत्र र सम्बन्धित तहमा भर्ना भएको बिल सहित क्याम्पसको आर्थिक प्रशाशन शाखामा सम्पर्क गर्न हुन पनि जानकारी गराइन्छ।
Read More

BFA First-Year Admission

Eligibility: +2 passed with any subject.Documents we need for registration:           1. Copy of SLC Mark-sheet and Character Certificate          2. Original Migration Certificate of +2          3. Copy of +2  Transcript and Character Certificate          4.  PP size photo 2 Copy          5. Rs 1000/- for the Entrance form and approx. Rs 21000/- per year for admission. ...
Read More

Entrance Result

यस ललितकला क्याम्पसमा BFA 1st year चित्रकला , मूर्तिकला , ग्राफिक कम्यूनिकेशन र संगीत का बिभिन्न विधामा भर्ना सम्बन्धमा शैक्षिक सत्र ०७७ /०७८ को लागि लिईएको प्रवेश परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ । साथै आफ्नो सक्कल प्रमाण पत्र र पासपोर्सट साइजको फोटो ३ प्रति सहित नेपाल बैंक लिमिटेड को चल्ती खाता २१७००१००१९२४७६०००००१ (21700100192476000001) नम्बरमा भर्ना शुल्क वापत रु...
Read More

 

सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धि सूचना

मितिः २०७८।०४ ।१२

यस ललितकला क्याम्पसमा सम्पूर्ण स्थायी,  करारमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरुले आ. ब. २०७७/०७८ को आ-आफ्नो सम्पति विवरण भरी सिलबन्दी  गरी यही २०७८ भाद्र २० गते भित्र क्याम्पस प्रशासन शाखामा बुझाउन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सुचाना  प्रकाशित गरिएको छ।

सम्पति विवरण राखेको खाम बाहिर उल्लेख गर्नुपर्ने विवरणः

नाम:                                पद:                       श्रेणी:                                  बिषय:

बिभाग वा शाखा:              शिक्षक/ कर्मचारी संकेत नम्बर:                      मोबाइल नम्बर:

फारम यहाँ बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ    फारम डाउनलोड 

Powered by WordPress Popup