Entrance Result

यस ललितकला क्याम्पसमा BFA 1st year चित्रकला , मूर्तिकला , ग्राफिक कम्यूनिकेशन र संगीत का बिभिन्न विधामा भर्ना सम्बन्धमा शैक्षिक सत्र ०७८ /०७९ को लागि लिईएको प्रवेश परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ । साथै आफ्नो सक्कल प्रमाण पत्र र पासपोर्सट साइजको फोटो ३ प्रति सहित नेपाल बैंक लिमिटेड को चल्ती खाता २१७००१००१९२४७६०००००१ (21700100192476000001) नम्बरमा भर्ना शुल्क वापत रु...
Read More

Learners are earners !!

Students had the opportunity to learn about the lives and ideas of practicing artists through in-depth discussions with them, and by visits to art galleries. The students learnt the skills and sensibility necessary to curate art exhibitions. They also explored and shared their own works through writings, practice and class discussions.
Read More

Our Building at Bhotahiti

२०७२ सालको भुकम्प पछि निर्माण हुंदै गरेको ललितकला क्याम्पसको भवन  चौथो तला बाट रंग रोगनको क्रममा छ / 
Read More