Journal

यस ललितकला क्याम्पसमा गठित (Research Cell) अनुसन्धान समितिमा रहनु भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नामावली
तपसिलः
(१) अध्यक्ष डा. याम प्रसाद शर्मा सहायक क्याम्पस प्रमुख
(२) सदस्य डा. पार्वती घिमिरे उप-प्राध्यापक
(३) सदस्य श्री नेम वहादुर तामाङ्ग उप-प्राध्यापक
(४) सदस्य डा. दीर्घ राज जोशी ICT परामर्सदाता
(५) सदस्य सचिव श्री परशुराम पौडेल संगीत विभागीय प्रमुख

मिति २०७७।१२।२३

Lalit Kala Research Journal प्रकाशन सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

यस क्याम्पसमा मिति २०७७।११।०९ को “शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्य समिति” को बैठकको निर्णय अनुसार अनुसन्धानात्मक लेखहरु प्रकाशन गर्न Lalit Kala Research Journal (Peer reviewed) नामक जर्नल प्रकाशित गर्ने भन्ने भएकोमा इच्छुक व्यक्तिहरुले मिति २०७८ वैशाख मसान्त भित्र joshidirghalc86@gmail.com मार्फत आफ्नो अनुसन्धानात्मक लेख APA 7th को ढाँचामा पठाउनहुन सूचित गरिन्छ । साथै उक्त जर्नलको ISSN, eISSN लिने र NepJOL मा दर्ता गर्ने निर्णय भएको समेत जानकारी गराइन्छ ।
नोटस् सम्वन्धित Reviewer ले प्रकाशन योग्य भनि सिफारिस गरेका लेखहरु मात्र प्रकाशित गरिने छन ।

डा. याम प्रसाद शर्मा
अध्यक्ष