BFA 2nd year को प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सुचना

BFA 2nd year को प्रयोगात्मक परिक्षा यहि २०७९ कार्तिक १६ गते बिहान ११ बजे बाट हुने जानकारि गराईन्छ ।