प्रथम वर्षको भर्ना तथा प्रवेश परिक्षा सम्वन्धी सूचना

यस क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र ०७७/०७८ को लागि प्रथम वर्षमा भर्ना हुन पाउँ भनि प्रवेश परिक्षाको लागि आवेदन दिएका विद्यार्थींहरुको, कोभिड लाई मध्यनजर गर्दै मिति २०७८ बैशाख १५ गते विहान ११.०० वजे प्रवेश परिक्षा हुने भएकोले यथाशिघ्र क्याम्पसमा सम्पर्क गर्नहुन जानकारी गराइन्छ। साथै पूर्व सूचनामा मिति २०७८ साल बैशाख मसान्त भित्रमा नयाँ भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीहरुलाई सम्पर्क गर्न हुन भनिएकोमा मिति २०७८ वैशाख २० गते सम्ममा भर्नाको लागि सम्पर्क गर्नहुन सम्वन्धित सवैमा जानकारी सहित यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

साथै आफ्नो सक्कल प्रमाण पत्र र पासपोर्सट साइजको फोटो ३ प्रति सहित नेपाल बैंक लिमिटेड को चल्ती खाता  २१७००१००१९२४७६०००००१  (21700100192476000001) नम्बरमा एक वर्षमा लाग्ने एक मुस्ट जम्मा शुल्क (भर्ना शुल्क सहित) जम्मा शुल्क वापत रु‍ २१००० (एकाइस हजार) रुपैया जम्मा गरेको बैंक भौचर सहित मिति २०७८ साल बैशाख मसान्त सम्म क्याम्पसमा भर्ना भइ सक्नुहुन हुन सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ। साथै पठन पाठन सम्बन्धि सूचना पछी प्रकाशन गरिने छ ।

नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

news

जेहन्दार छात्रवृत्ति तथा मासिक शुल्क छुटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।
1 Apr

जेहन्दार छात्रवृत्ति तथा मासिक शुल्क छुटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।

छात्रवृत्तिको सुबिधा लिन सम्बन्धित विद्यार्थी ले आफ्नो परिचय पत्र र सम्बन्धित तहमा भर्ना भएको बिल सहित क्याम्पसको आर्थिक प्रशाशन शाखामा सम्पर्क गर्न हुन पनि जानकारी गराइन्छ छात्रवृत्तिको सुबिधा लिन सम्बन्धि...
Read More
8 Feb

BFA First-Year Admission

Eligibility: +2 passed with any subject.Documents we need for registration:           1. Copy of SLC Mark-sheet and Character Certificate          2. Original Migration Certificate of +2          3. Copy of...
Read More
View All

Uncategorized

Lalit Kala Campus is the first college for fine arts in Nepal which was established in 1894. Students had no option and had to travel to I...
Introduction
छात्रवृत्तिको सुबिधा लिन सम्बन्धित विद्यार्थी ले आफ्नो परिचय पत्र र सम्बन्धित तहमा भर्ना भएको बिल सहित क्याम्पसको आर्थिक प्रशाशन शाखामा सम्...
जेहन्दार छात्रवृत्ति तथा मासिक शुल्क छुटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।
no-image
शैक्षिक सत्र २०७७/ ७८ को लागी BFA मा भर्ना फारम वितरण हुदै, प्रवेश परिक्षा चैत्र ६ गते शुक्रबार १२.०० वजे हुने।
BFA प्रथम र दोश्रो बर्षको प्रयोगात्मक कक्षा संचालन र तेश्रो बर्षको प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धि सूचना
प्रयोगात्मक परिक्षा तालिका प्रकाशित सूचना

 

प्रथम वर्षको भर्ना तथा प्रवेश परिक्षा सम्वन्धी सूचना 

मितिः २०७८।०१।०५

यस क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र ०७७/०७८ को लागि प्रथम वर्षमा भर्ना हुन पाउँ भनि प्रवेश परिक्षाको लागि आवेदन दिएका विद्यार्थींहरुको, कोभिड लाई मध्यनजर गर्दै मिति २०७८ बैशाख १५ गते विहान ११.०० वजे प्रवेश परिक्षा हुने भएकोले यथाशिघ्र क्याम्पसमा सम्पर्क गर्नहुन जानकारी गराइन्छ। साथै पूर्व सूचनामा मिति २०७८ साल बैशाख मसान्त भित्रमा नयाँ भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीहरुलाई सम्पर्क गर्न हुन भनिएकोमा मिति २०७८ वैशाख २० गते सम्ममा भर्नाको लागि सम्पर्क गर्नहुन सम्वन्धित सवैमा जानकारी सहित यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

………………..
(डा रमेश पोखरेल)
क्याम्पस प्रमुख

Powered by WordPress Popup